Close
logo_junke_white

Badacz kultury popularnej zafascynowanym serialami telewizyjnymi, filmami i wszelkimi narracjami – zarówno tradycyjnymi, jak i interaktywnymi. Pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

KSIĄŻKA

Jaka jest religijna wymowa Zagubionych? Czy pierwszy sezon Detektywa to tak naprawdę gnostycka przypowieść? Dlaczego Pozostawieni Damona Lindelofa zupełnie inaczej odbierani są w Stanach Zjednoczonych, niż w jakimkolwiek innym miejscu na świecie?

Na te i wiele innych pytań odpowiadam w książce „Transcendencja i sekularyzacja”, w której analizuję motywy religijne we współczesnych amerykańskich serialach telewizyjnych.

Transcendencja i sekularyzacja… to książka niezwykle interesująca. Autor zmierzył się w niej z bardzo ciekawym i nieopisanym dotychczas fenomenem. W trudnej analizie tekstów kultury popularnej zachował odpowiednie proporcje pomiędzy badawczą wnikliwością i świadomością funkcjonowania tego typu specyficznych, bo będących jednocześnie dziełem sztuki i wytworem przemysłowo-ekonomicznym, utworów jak amerykańskie seriale telewizyjne. […] Publikacja świetnie balansuje pomiędzy potoczystą narracją a zwięzłością, pomiędzy stylem naukowym a opisem popkulturowego fenomenu, który może być atrakcyjny dla czytelnika poszukującego pogłębienia wiedzy o ulubionych telewizyjnych serialach.

z recenzji dr. hab. Arkadiusza Lewickiego, prof. UWr

book_cover

ARTYKUŁY

W artykułach naukowych opisuję swoje badania nad kulturą popularną, filmem i serialami. Publikowałem m. in. w Kulturze WspółczesnejPracach Kulturoznawczych czy tomach zbiorowych takich jak Polski film dokumentalny w XXI wieku oraz Teatr wobec filmu – film wobec teatru. Listę moich publikacji i dostęp do artykułów uzyskasz w serwisach ORCID, Resarchgate i Adademia.edu:

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Jako prelegent współpracuję zarówno z instytucjami pozarządowymi, jak i ze szkołami oraz uczelniami polskimi i zagranicznymi – gościnne wykłady prowadziłem m. in. dla studentów i pracowników Center for Cinema and Screen Studies z Central University of Kerala w Indiach, słuchaczy Akademii Filmu Polskiego i Akademii Kina Światowego czy uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Z Wrocławską Fundacją Filmową współpracowałem jako prelegent i ekspert w ramach wyróżnionego przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej programu „Polish Cinema for Beginners”.

Masz propozycję wystąpienia w instytucji, którą reprezentujesz?

MEDIA

Staram się możliwie szeroko popularyzować wyniki swoich badań, dlatego regularnie pojawiam się w mediach. Poniżej znajdują się odnośniki do kilku wybranych wystąpień – kliknij w wybrane logo, aby dotrzeć do wywiadu.

KONTAKT

Masz pytania dotyczące moich badań lub dydaktyki, albo propozycję współpracy? Napisz do mnie maila. Studentów zapraszam do kontaktu również przez uczelnianą platformę MS Teams. Informacje o bieżących godzinach konsultacji znajdują się w systemie USOS.